Kontaktujte nás * povinné údaje

Chybné telefónne číslo

Poznámka: Upozorňujeme vás, že údaje, ktoré nám poskytnete, by mali mať minimálny rozsah, t. j. iba tie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste nás kontaktovali alebo aby sme vás identifikovali. Neposkytujte žiadne dôverné informácie, ako napríklad: dátum narodenia, údaje o platobnej karte, informácie týkajúce sa zdravia alebo rodinnej situácie.

Kópia tejto správy Vám bude doručená e-mailom.

V prípade, že nás kontaktujete a poskytnete nám vaše osobné údaje, informujeme vás, že osobné údaje budú spracovávané spoločnosťou Cinema City Slovakia s. r. o., ktorý je správcom údajov. Informujeme vás, že osobné údaje budú spracované za účelom kontaktu v prípade vašich otázok. Prístup ku vašim osobným údajom alebo ich zmenu môžete získať kedykoľvek, a to kontaktovaním nás. Upozorňujeme vás, že pani Katarzyna Ułasiuk je úradníčkou pre ochranu údajov spoločnosti Cinema City a e-mailová adresa pre jej kontaktovanie je [email protected].