OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Účel Zásad ochrany osobných údajov

2.​ Kto sme a čo robíme?​

3. Ako nás môžete kontaktovať?

4. Aké osobné údaje zhromažďujeme a ako s nimi nakladáme?

4.1 Poskytovanie produktov a služieb. 
4.2 Služby zákazníkom.
4.3 Súťaže, losovanie a ďalšia propagácia.
4.4 Vaše názory na naše produkty a služby.
4.5 Poznatky o zákazníkoch a ich analýza.
4.6 Marketingová komunikácia.
4.7 Správa podniku a dodržovanie právnych predpisov.
4.8 Ďalšie účely.

5. Akým spôsobom získavame Váš súhlas?

6. Používanie cookies a podobných technológii.

7. S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

8. Predávanie Vašich osobných údajov do zahraničia.

9. Odkazy na služby tretích osôb.

10. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

11. Diskrétnosť/Utajovanie/Mlčanlivosť a ochrana Vašich osobných údajov.

12. Ako získate prístup k Vašim osobným údajom a Vaše ďalšie práva.

13. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov.

14. Zásady použivania Cookie Súborow

 

 

CINEMA CITY SLOVAKIA S.R.O.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naposledy aktualizované dňa 29. 8. 2018.

Rešpektujeme súkromie každej osoby, ktorá navštívi alebo sa zaregistruje na www.cinemacity.sk (ďalej len  “Webové stránky”) a využíva služby, ktoré poskytujeme na Webových stránkach, v našich kinách alebo prostredníctvom našich služieb zákazníkom (ďalej len “Služby”) a zaväzujeme sa zaistiť bezpečnú online skúsenosť.

 1. Účel Zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (“Zásady ochrany osobných údajov”) vysvetľujú náš prístup k akýmkoľvek osobným údajom, ktoré od Vás môžeme zhromažďovať alebo ktoré sme o Vás získali od tretích osôb, napríklad tiež od niekoho, kto Vám kúpil darčekovú poukážku a a dôvody pre ktoré dáta spracovávame a na akom základe. Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú účel a sú podkladom pre spracovanie Vašich osobných údajov, a taktiež stanovujú Vaše práva týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov.

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov Vás budú informovať o povahe osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame, a o tom ako môžete požiadať o výmaz, aktualizáciu, prenos a / alebo poskytnutie prístupu k Vašim osobným údajom.

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú určené k tomu, aby Vám pomohli sa informovane rozhodovať pri používaní Webových stránok a našich Služieb. Venujte prosím Váš čas k tomu, aby ste si ich prečítali a pochopili ich. Upozorňujeme Vás, že tieto Zásady ochrany osobných údajov by mali byť vykladané v spojení s našimi obchodnými podmienkami.

 

Prosíme, aby ste tiež vzali na vedomie skutočnosť, že tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na užitie Vašich osobných údajov získaných nami, nevzťahujú sa na Vaše osobné údaje zhromažďované v priebehu Vašej komunikácie s tretími osobami.

 

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa môže čas od času zmeniť, preto ich prosím pravidelne kontrolujte. Ďalšie podrobnosti nájdete nižšie v časti s názvom Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov".

 

Späť hore

 1. Kto sme a čo robíme?

Webové stránky a naše Služby sú prevádzkované spoločnosťou Cinema City Slovakia s.r.o. ("my", "nás" alebo "naše").

 

My sme správcom Vašich osobných údajov, zodpovedným za Vaše osobné údaje získané v súvislosti s prevádzkovaním našich Webových stránok a s poskytovaním našich Služieb.

 

Cinema City Slovakia s.r.o. je obchodnou spoločnosťou s identifikačným číslom: 44066490, so sídlom Einsteinova 20, 851 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registry vedenom Okrsnom súdom v Bratislave I, oddiel Sro, vložka č. 51391/B.  

 

Späť hore

 1. Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade, že máte akékoľvek otázky ohľadom týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo chcete ​uplatniť Vaše práva​ stanovené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prosím spôsobom ako je uvedené nižšie:

 • odoslaním e-mailu na: [email protected]; alebo
 • telefonátom na číslo:  +421 902 517 669; alebo 
 • prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb: Marketing, Cinema City Slovakia s.r.o., Pribinova 8, Bratislava 811 09. 

Späť hore

 

 1. Aké osobné údaje zhromažďujeme a ako s nimi nakladáme?

 

Osobné údaje zhromažďujeme z nasledujúcich zdrojov:

 • Priamo od Vás, a to buď osobne (v našich kinách alebo iným spôsobom), alebo na našich Webových stránkach, na webových stránkach našich sociálnych médií alebo keď nás kontaktujete alebo niekto nás kontaktuje vo Vašom zastúpení;
 • Z automatizovaných technológií, ako sú CCTV alebo iné nahrávacie systémy, súbory cookies, protokoly serverov a ďalšie podobné technológie;
 • Od našich spoločností v skupine a od tretích osôb, ktoré sú našimi poskytovateľmi služieb pri poskytovaní ich služieb v súvislosti s Vašim používaním Webových stránok a Služieb. Prečítajte si prosím časť 7 s názvom "S kým zdieľame Vaše osobné údaje?”  kde sa dozviete viac o týchto spoločnostiach našej skupiny a o našich poskytovateľoch služieb;
 • Od poskytovateľov platforiem sociálnych médií (ako sú Facebook, Twitter a Instagram), kde zdieľate náš obsah prostredníctvom sociálnych médií tým, že označíte “like” na Facebooku alebo príspevok okomentujete, sledovaním alebo tweetovaním o nás na Twitteri alebo sledovaním a komentovaním na Instagrame, či zapojením sa do súťaží na sociálnych sieťach Cinema City Slovensko; a 
 • Inými spôsobmi, ako je vysvetlené nižšie v tomto článku s názvom “Aké osobné údaje zhromažďujeme a ako s nimi nakladáme"?

 

 

Našimi hlavnými cieľmi pri zhromažďovaní osobných informácií a údajov o Vás sú: (i) overiť Vašu totožnosť a vek; (ii) poskytovať Vám naše služby a vybavovať Vaše požiadavky na Webových stránkach alebo v kinách; (iii) zlepšovanie našich produktov a služieb a vývoj a produkcia nových produktov a služieb; (iv) vyšetrovanie a urovnávanie sporov; (v) dodržovanie platných právnych predpisov, súdnych príkazov, iných súdnych procesov alebo požiadaviek regulátora; (vi) uplatňovanie našich zmlúv uzatvorených s Vami; (vši) ochrana našich práv, majetku alebo bezpečnosti alebo práv, majetku alebo bezpečnosti tretích osôb, vrátane našich ďalších zákazníkov a používateľov Webových stránok a našich kín; (viii) poskytovanie podpory pre poskytovanie našich Služieb; a (ix) používanie osobných údajov pre iné účely vyžadované alebo povolené zákonom.

 

Osobné údaje používame predovšetkým k nasledujúcim účelom:

4.1          Poskytovanie produktov a služieb

Zhromažďujeme a uchovávame osobné údaje, ktoré nám boli dobrovoľne predané v priebehu používania Webových stránok a / alebo našich Služieb. Kontaktné a platobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, používame za účelom dodania výrobkov a služieb, ktoré boli objednané na našich Webových stránkach alebo v našich kinách. Kontaktné údaje používame za účelom zasielania  servisných oznámení v súvislosti s takýmito objednávkami. To zahrňuje nákup produktov a služieb, Vaša účasť na nami usporiadaných akciách alebo na akciách usporiadaných našimi zmluvnými partnermi, Vaše skupinové rezervácie, prenájom našich kín pre Vaše súkromné akcie a spracovanie náhrad nákladov. Napríklad:

 

 • Rezervácia vstupeniek, darčekových poukážiek a ďalších online nákupov.

Pokiaľ si chcete rezervovať vstupenky prostredníctvom našich Webových stránok, potrebujeme vedieť Vaše meno, údaje o platobnej karte, e-mailovú adresu a / alebo Vaše telefónne číslo. Tieto informácie tiež potrebujeme, v prípade že robíte iné online nákupy prostredníctvom našich Webových stránok.

 

Pokiaľ si prajete nakupovať na našich Webových stránkach v časti Darčekové poukážky, potrebujeme vedieť Vaše meno, údaje o platobnej karte a e-mailovú adresu. V prípade, že budete požadovať zaslanie darčekovej poukážky poštou, potrebujeme vedieť tiež Vašu doručovaciu adresu. Pokiaľ nás požiadate o zaslanie darčekovej poukážky priamo príjemcovi tejto poukážky, potrebujeme vedieť tiež meno príjemcu darčekovej poukážky a doručovaciu adresu pre jej zasielanie poštou alebo meno a e-mailovú adresu príjemcu, keď sú darčekové poukážky zasielané e-mailom.

 

Tieto Údaje používame k spracovaniu a vybavovaniu Vašich objednávok a zasielaniu e-mailov týkajúcich sa požadovanej služby k Vašej rezervácii alebo nákupu.

 

Pokiaľ sa rozhodnete platiť prostredníctvom služby PayPal alebo iného poskytovateľa platobných služieb, u ktorého máte zriadený účet, môžeme tiež údaje o Vašom mene a e-mailovej adrese získať od takéhoto poskytovateľa, pričom tieto údaje budujú použité na účel vykonanie platby.

 

Aký je náš právny základ?

Je nevyhnutné, aby sme Vaše osobné údaje použili k plneniu našich povinností v súlade s akoukoľvek zmluvou, ktorú s Vami môžeme mať uzatvorenú, ako je napríklad zmluva na nákup Vašej vstupenky či na nákup darčekovej poukážky. Je v našom oprávnenom záujme používať osobné údaje príjemcu darčekovej poukážky, a to za účelom, aby im mohli byť poskytnuté zakúpené darčekové poukážky.

Späť hore

 

4.2         Služby zákazníkom

Naše Webové stránky a naše kiná využívajú rôzne užívateľské rozhrania, ktoré Vám umožnia vyžiadať si informácie o našich produktoch a službách: to môže zahŕňať aj tlačené aj elektronické formuláre, určené e-mailové adresy, webové stránky našich sociálnych médií a telefónna informačná služba. V akomkoľvek prípade je možné si vyžiadať kontaktné informácie spolu s ďalšími osobnými údajmi, ktoré sa vzťahujú k Vašej požiadavke. Tieto informácie sú určené k tomu, aby sme mohli reagovať na Vaše požiadavky.

 

Aký je náš právny základ?

Je v našom oprávnenom záujme používať Vaše osobné údaje takým spôsobom, aby sme zaistili poskytnutie toho najlepšieho zákazníckeho servisu, ktorý Vám môžeme ponúknuť.

Späť hore

 

4.3        Súťaže, losovanie a ďalšie akcie a propagácia 

Občas môžeme na našich Webových stránkach, na našich účtoch sociálnych médií a / alebo v našich kinách usporiadať losovanie, súťaže o ceny a ďalšie propagačné akcie. Môžeme tiež usporiadať akcie na iných miestach. Pre účely správy takýchto propagačných akcií a udalostí môžeme spracovať Vaše meno, kontaktné údaje (vrátane e-mailovej adresy, poštovnej adresy a / alebo telefónneho čísla, popisu sociálnych médií (pokiaľ je to relevantné) a akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré ste dobrovoľne poskytli pri účasti na propagačnej akcii alebo pri registrácii alebo pri účasti na našich akciách. Pre niektoré súťaže a akcie môžeme spracovávať a zverejňovať obrázky, videa alebo zvukové nahrávky, ktoré nám dobrovoľne poskytnete.

 

Aký je náš právny základ?

Je nevyhnutné, aby sme použili Vaše osobné údaje k  plneniu našich záväzkov v súlade s akokoľvek zmluvou, ktorú s Vami môžeme mať uzatvorenú (napr. podmienky aplikovateľné pri propagácii) alebo je v našom oprávnenom záujme Vaše osobné údaje používať k tomu, aby sme Vám umožnili účasť na losovaniach, súťažiach o ceny a ďalších propagačných akciách. Vaše fotografie, ktoré o Vás vyhotovíme na akciách, použijeme iba v prípade Vášho súhlasu s vyhotovením fotografií.

Späť hore

 

4.4        Vaše názory na naše produkty a služby.

Občas Vás budeme kontaktovať, aby sme Vás požiadali o poskytnutie spätnej väzby o našich produktoch a službách formou online prieskumu alebo poskytnutie spätnej väzby v kinách. Získané informácie používame k zlepšeniu kvality služieb poskytovaných našimi zamestnancami a v našich kinách. Vaše spätná väzba je tiež využívaná k monitorovaniu kvality našich produktov a služieb, k rozvoji nášho podnikania a pomáha pri výbere budúcich produktových a servisných línii.

 

Aký je náš právny základ?

Je v našom oprávnenom obchodnom záujme používať informácie, ktoré nám poskytujete vo Vašej spätnej väzbe, k účelom popísaným vyššie.

Späť hore

 

4.5         Poznatky o zákazníkoch a ich analýza.

Analyzujeme Vaše kontaktné údaje a ďalšie informácie, ktoré ste nám poskytli pri používaní Webových stránok a našich Služieb, vrátane dátumu narodenia a ďalších osobných informácií, ktoré zhromažďujeme alebo o Vás sledujeme z Vašich interakcií s našimi Webovými stránkami, a / alebo s našimi produktmi a službami v našich kinách, ako sú napríklad produkty a služby, ktoré ste si zakúpili alebo prehliadali.

 

Pokiaľ ste udelili svoj súhlas s používaním súborov cookies (v prípadoch, kde je zákonne vyžadovaný), používame súbory

 cookies, súbory protokolu a ďalšie technológie k zhromažďovaniu osobných údajov z hardwaru a softwaru počítača, ktorý používate k prístupu k Webovým stránkam, alebo z Vášho mobilného telefónu. To zahrňuje nasledujúce aplikácie:

 • IP adresu k sledovaniu návštevnosti Webových stránok;

 

 • identifikátor relácie pre sledovanie štatistík na našich Webových stránkach;

 

 • informácie týkajúce sa Vašich osobných alebo profesijných záujmov, demografických údajov, nákupných zvyklostí, skúseností s našimi produktmi a kontaktných preferencií.

Naše Webové stránky a e-maily obsahujú označenie "cookies", "web beacons" nebo "pixel tags" (ďalej len "Štítky"). Štítky nám umožňujú sledovať prijatie Vám zaslaného e-mailu, počítať používateľov, ktorí navštívili nejakú webovú stránku alebo otvorili e-mail a zhromažďovať ďalšie typy súhrnných informácií. V momente keď kliknete na e-mail, ktorý je označený nejakým Štítkom, Vaše kontaktné údaje môžu byť následne prepojené so zdrojovým e-mailom a príslušným Štítkom.

 

V niektorých našich e-mailových správach používame "cieľovú adresu URL", ktorá je prepojená s určitými nami spravovanými webovými stránkami alebo s webovými stránkami spravovanými v našom záujme. Môžeme sledovať údaje o prekliku, ktoré nám pomôžu určiť Váš záujem o konkrétnu tému a merať efektivitu týchto komunikácií. Ďalšie informácie nájdete v „Zásadách používaní cookies súborov“.

 

Tieto informácie sa používajú k vytváraniu profilov a poznatkov o Vašich návykoch týkajúcich sa kín a o návykoch našich ďalších zákazníkov, ktoré sa týkajú kín, a pomáhajú nám lepšie spoznať našich zákazníkov.

 

Pomocou týchto informácií sme schopní merať efektivitu našich ponúk a to, ako návštevníci využívajú naše Webové stránky a naše Služby. To nám umožňuje zistiť, ktoré jednotlivé časti našich Webových stránok sú pre našich návštevníkov najatraktívnejšie, aké časti našich Webových stránok sú najzaujímavejšie, ako zákazníci využívajú naše Služby a aký druh ponúk naši zákazníci radi vidia.

 

Použitie týchto informácií nám tiež pomáha pri výbere budúcich produktových a servisných línii, pri návrhoch a vývoji kín, webových stránok a aplikácií, a pri identifikácií vhodných partnerov, ktorých ponuky pre Vás ako zákazníkov Cinema City môžeme získať; a pri uchovaní Vašich zákazníckych preferencií.

 

Tieto informácie tiež používame pre marketingové účely (ďalšie podrobnosti nájdete nižšie v časti „Marketingová komunikácia“).

 

Aký je náš právny základ?

V prípadoch, keď sú Vaše osobné údaje úplne anonymizované, nevyžadujeme právny základ pre ich použitie, pretože takéto informácie už nebudú predstavovať osobné údaje, ktoré sú regulované právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Naše zhromažďovanie a používanie takýchto anonymizovaných osobných údajov však môže byť predmetom iných právnych predpisov, kde je Váš súhlas vyžadovaný. Ďalšie podrobnosti nájdete v ​„Zásadách používania cookies súborov“​. 

 

Pokiaľ Vaše osobné údaje nie sú anonymizované, je v našom oprávnenom záujme používať Vaše osobné údaje tak, aby sme zaistili, že Vám a našim ďalším zákazníkom poskytneme tie najlepšie produkty a služby.

Späť hore

 

4.6        Marketingová komunikácia

Realizujeme nasledujúce marketingové aktivity, ktoré používajú Vaše osobné údaje:

 • Email marketing

Informácie, ktoré o Vás sledujeme z Vašich interakcií s našimi Webovými stránkami, z našej e-mailovej komunikácie a / alebo z interakcie s našimi produktmi a službami v našich kinách (podrobnosti o zhromažďovaných údajoch a spôsobu ich zhromažďovaniu nájdete vyššie v časti „Poznatky o zákazníkoch a ich analýza“) a / alebo Vašu e-mailovú adresu a číslo Vášho mobilného telefónu používame za účelom zasielania marketingových oznámení e-mailom a textovou správou, a to v prípadoch, kedy ste s prijímaním takýchto marketingových oznámení súhlasili alebo kde k tomu máme iný právny základ.

 

Aký je náš právny základ?

Pokiaľ Vaše osobné údaje nie sú v anonymizovanej podobe, je v našom oprávnenom záujme používať Vaše osobné údaje pre marketingové účely.

Marketingové oznámenia Vám budeme zasielať prostredníctvom e-mailu iba v prípadoch, kedy ste súhlasili s prijímaním takýchto marketingových oznámení, alebo tam, kde k tomu máme zákonné oprávnenie.

 

 • Personalizovaná online inzercia.

Informácie, ktoré o Vás sledujeme z Vašich interakcií s našimi Webovými stránkami, z našej e-mailovej komunikácie a / alebo z interakcie s našimi produktmi a službami v našich kinách (podrobnosti o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich zhromažďovania nájdete vyššie v časti „Poznatky o zákazníkoch a ich analýza“) používame k poskytnutiu personalizovanej online inzercie.

 

Aký je náš právny základ?

Pokiaľ Vaše osobné údaje nie sú v anonymizovanej podobe, je v našom oprávnenom záujme používať Vaše osobné údaje pre marketingové účely.

 

 • Remarketing sociálnych sietí.

Informácie, ktoré o Vás sledujeme z Vašich interakcií s našimi Webovými stránkami, z našej e-mailovej komunikácie a / alebo z interakcie s našimi produktmi a službami v našich kinách (podrobnosti o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich zhromažďovania nájdete vyššie v časti „Poznatky o zákazníkoch a ich analýza“) používame k poskytnutiu personalizovanej inzercie na sieťach sociálnych médií poskytovaných spoločnosťou Facebook a / alebo Google, kde ste registrovaným používateľom takýchto služieb.

Robíme to pomocou služby Facebook Looklike Audiencies a / alebo podobné služby ponúkané zo strany Google. Vezmite prosím na vedomie, že takáto činnosť vyžaduje, aby sme zdieľali Vašu zašifrovanú e-mailovú adresu s Facebook-om a / alebo Google-om a tiež podlieha Vášmu nastaveniu súkromia, ktoré ste si pre dané služby zvolili.

 

Aký je náš právny základ?

Pokiaľ Vaše osobné údaje nie sú v anonymizovanej podobe, je v našom oprávnenom záujme používať Vaše osobné údaje pre marketingové účely.

 

 • Prieskum sociálnych médií.

Pokiaľ ste registrovaným používateľom Facebooku alebo služby Google, môžeme použiť Vašu e-mailovú adresu v šifrovanom formáte, aby sme Facebook-u a Google umožnili nájsť ďalších registrovaných používateľov ich služieb, ktorí s Vami zdieľajú podobné záujmy na základe:

 • informácií, ktoré o Vás sledujeme z Vašich interakcií s našimi Webovými stránkami, z našej e-mailovej komunikácie a / alebo z interakcie s našimi produktmi a službami v našich kinách (podrobnosti o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich zhromažďovania nájdete vyššie v časti „Poznatky o zákazníkoch a ich analýza“); a

 

 • informácií, ktoré o Vás zhromažďuje Facebook a / alebo Google.

Robíme to pomocou služby Facebook Lookalike Audience a / alebo podobné služby ponúkané zo strany Google. Vezmite prosím na vedomie, že takáto činnosť podlieha Vášmu nastaveniu súkromia, ktoré ste si pre dané služby zvolili.

 

Aký je náš právny základ?

Pokiaľ Vaše osobné údaje nie sú v anonymizovanej podobe, je v našom oprávnenom záujme používať Vaše osobné údaje pre marketingové účely.

 

 • Použitie anonymizovaných osobných údajov

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje kompletne anonymizované, nevyžadujeme právny základ pre ich použitie, pretože osobné informácie už nebudú predstavovať osobné údaje, ktoré sú regulované právnymi predpismi na ochranu údajov. Naše zhromažďovanie a používanie takýchto anonymizovaných osobných údajov však môže byť predmetom iných právnych predpisov, kde je Váš súhlas vyžadovaný. Ďalšie podrobnosti nájdete v Zásadách používania cookie súborov“.

Späť hore

 

4.7        Správa podniku a dodržovanie právnych predpisov.

Vaše osobné údaje používame pre nasledujúce účely správy podniku a dodržovanie právnych predpisov:

 • dodržovanie našich zákonných povinností;
 • ochrana nášho podnikania a Vašich účtov pred podvodmi a ďalšími nezákonnými činnosťami; 
 • uplatňovanie našich zákonných práv;
 • ochrana práv tretích osôb; a
 • v súvislosti s premenou spoločnosti, ako je fúzia, akvizícia inou spoločnosťou alebo predaj všetkých alebo časti našich aktív.

 

Aký je náš právny základ?

Pokiaľ používame Vaše osobné údaje v súvislosti s premenou spoločnosti, pri vymáhaní našich zákonných práv alebo pri ochrane práv tretích osôb, je to v našom oprávnenom záujme.

Pre všetky ďalšie účely popísané v tejto časti je našou zákonnou povinnosťou používať Vaše osobné údaje tak, aby sme vyhoveli akýmkoľvek právnym povinnostiam, ktoré nám boli uložené, napríklad rozhodnutím súdu.

Späť hore

 

4.8           Ďalšie účely.

Akékoľvek iné účely, ktoré vyššie nie sú uvedené a pre ktoré by sme chceli použiť Vaše osobné údaje, alebo iné významné zmeny, ktoré navrhujeme na základe stavajúcich účelov, Vám budú oznámené pomocou Vašich kontaktných údajov.

Späť hore

 

 1. Akým spôsobom získavame Váš súhlas?

Pokiaľ použitie Vašich osobných údajov vyžaduje Váš súhlas, môžete tento súhlas poskytnúť:

 • v dobe, kedy zhromažďujeme Vaše osobné údaje podľa pokynov; alebo

 

 • informácie od Vás poskytnuté e-mailom, prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb alebo telefonicky prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Právny základ súhlasu používame iba v súvislosti so spracovaním, ktoré je výhradne dobrovoľné – nepoužíva sa pre spracovanie takých osobných údajov, ktoré sú bez ohľadu na súhlas nutné alebo povinné spracovávať.

Môžete kedykoľvek odvolať Váš konkrétny súhlas, ktorý ste udelili so spracovaním Vašich osobných údajov. Ďalšie podrobnosti k tomuto nájdete v časti s názvom: „Ako získate prístup k Vašim osobným údajom a Vaše ďalšie práva“ . Vezmite prosím na vedomie, že aj keď odvoláte nám udelený súhlas s používaním Vašich osobných údajov pre určitý účel, môžeme naďalej pokračovať v používaní a spracovávaní Vašich osobných údajov pre iné účely.

Späť hore

 

 1. Používanie cookies a podobných technológii

Naše Webové stránky používajú určité súbory cookie, pixely, webové majáky, súbory protokolov a ďalšie technológie, ktorých by ste si mali byť vedomí. Ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, a o tom, ako spravovať a odstraňovať súbory cookie, nájdete v „Zásadách používania cookie súborov“.

Späť hore

 1. S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať za účelom popísaným v časti 4 týchto Zásad ochrany osobných údajov:

 • interne s našimi zamestnancami, ktorí sú nám oprávnení používať vaše osobné údaje na vyššie uvedené účely;

  interne s ďalšími spoločnosťami našej skupiny (čo znamená naše dcérske spoločnosti a naša hlavná holdingová spoločnosť (Cineworld Group plc) a jej dcérske spoločnosti); a

  externe s poskytovateľmi služieb ako tretími osobami.

 

Kategórie poskytovateľov služieb ako tretích osôb, s nimi zdieľame Vaše osobné údaje, sú nasledujúce:

 • poskytovatelia systémov vstupeniek;
 • poskytovatelia systémov, ktoré nám pomáhajú poskytovať a prevádzkovať systém Darčekových poukázok;
 • spracovatelia platieb;
 • dodávateľské spoločnosti;
 • dodávatelia, ktorí poskytujú, riadia, podporujú alebo administrujú niektoré aspekty našich Webových stránok a služieb pre zákazníkov;
 • dodávatelia, ktorí poskytujú, riadia, podporujú alebo spravujú určité aspekty našich systémov IT a podnikových administračných systémov a dátových centier;
 • poskytovatelia zákazníckych prieskumov a analýz zákazníkov;
 • dodávatelia online reklám, reklám na e-mailu, a reklám na sociálnych médiách a ďalších marketingových služieb a systémov;
 • tretie osoby, ktoré nám pomáhajú prevádzkovať alebo spravovať súťaže alebo predávať a doručovať ceny;
 • tretie osoby, ktoré usporadúvajú naše akcie;
 • naši profesionálny poradci, ktorými sú naši právnici, účtovníci, poradci v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a poisťovací sprostredkovatelia pre našu obchodnú administratívu a právne účely;
 • agentúry pre vymáhanie pohľadávok a iné agentúry za účelom vymáhania akýchkoľvek záväzkov zo zmlúv, ktoré sme s Vami uzavreli;
 • akákoľvek iná tretia osoba, voči ktorej sme povinní alebo je nám tak dovolené zákonom, súdnym rozhodnutím alebo aby sme postupovali v súlade s akýmkoľvek príkazom k prehliadke alebo iným podobným nástrojom, ktorý nám bol doručený akýmkoľvek donucovacím orgánom verejné moci k vymáhaniu práva, štátnym úradníkom alebo regulačným orgánom;
 • v prípade, že naša spoločnosť bude predaná alebo zlúčená s inou spoločnosťou, naši právnici a ďalší odborní poradci, případní právnici a odborní poradci budúceho kupujúceho a prípadní potenciálni kupujúci (podliehajúci povinnostiam zachovania mlčanlivosti).

Späť hore

 

 1. Prenos Vašich osobných údajov do zahraničia

8.1           Interne v rámci našej skupiny

Vaše osobné údaje si predávame v rámci našej skupiny spôsobom, ako je popísané v časti 7 s názvom ​„S kým zdieľame Vaše osobné údaje?“.

Použitie Vašich osobných údajov sa riadi dohodou v rámci skupiny, a Vaše osobné údaje bežne neposielame z EHP do jurisdikcie zemí mimo EHP. 

8.2           Prenos externým tretím osobám

Pokiaľ predávame Vaše osobné údaje externým tretím osobám, zaisťujeme príslušné opatrenia, aby sme zabezpečili, že s Vašimi osobnými údajmi bude nakladané bezpečne a v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a všetkými platnými právnymi predpismi.

Jedna z tretích osôb, ktorú popisujeme v časti 7 „S kým zdieľame Vaše osobné údaje?“ sídli mimo územie EHP alebo Vaše osobné údaje môžu byť inak predané mimo EHP, a to konkrétne:

 • Poskytovateľ podpory prevádzkového IT systému so sídlom v USA, pričom spoliehame pri ochrane osobných údajov na registráciu poskytovateľa v rámci EU-US Privacy Shield, poskytujúci právny základ pre transfer osobných údajov z EU do USA. Tento poskytovateľ služieb prehlásil, že sa v rámci spracovávania osobných údajov riadi EU-US Privacy Shield, ktorý vyžaduje, aby takýto spracovateľ poskytol osobným údajom obdobnú ochranu aj pri ich zdieľaní mimo EU či USA (viac informácií môžete nájsť na stránkach https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).

Späť hore

 

 1. Odkazy a služby tretích osôb

9.1           Všeobecne

Naše Webové stránky obsahujú odkazy na webové stránky a služby tretích osôb, vrátane webových stránok zmluvných a iných partnerov tretích osôb. Nezabudnite prosím, že pokiaľ použijete odkaz, ktorým prejdete z našich Webových stránok na iné webové stránky alebo si objednáte či vyžiadate službu od tretej osoby, tieto Zásady ochrany osobných údajov sa už nebudú uplatňovať.

Vaše prezeranie a interakcia na akýchkoľvek iných webových stránkach alebo Vaše jednanie s iným poskytovateľom služieb ako treťou osobou, podliehajú vlastným pravidlám a zásadám webových stránok takýchto poskytovateľov služieb.

Nesledujeme, nekontrolujeme ani neschvaľujeme praktiky ochrany osobných údajov tretích osôb.

Doporučujeme Vám, aby ste sa zoznámili s postupmi ochrany osobných údajov uvedených na všetkých Vami navštevovaných webových stránkach alebo od všetkých poskytovateľov služieb tretích osôb, s nimi jednáte, a aby ste ich kontaktovali, pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom príslušných zásad a postupov ochrany osobných údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú výhradne na osobné údaje zhromaždené prostredníctvom našich Webových stránok a Služieb a nevzťahujú sa na webové stránky tretích osôb a na poskytovateľov služieb tretích osôb.

 

9.2           PayPal, Masterpass

Pokiaľ sa rozhodnete zaplatiť pomocou Vášho Paypal alebo Masterpass účtu alebo inú podobnú platobnou metódou, tak voľbou spôsobu platby a kliknutím na tlačítko 'ďalší' na našich Webových stránkach: (i) opustíte naše Webové stránky a prenesiete sa na webovú stránku poskytovateľa platieb a (ii) akékoľvek osobné údaje, ktoré zadávate na webových stránkach poskytovateľov platieb a akékoľvek spracovanie alebo prenosy Vašich osobných údajov poskytovateľov platieb, budú podliehať zásadám ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa platieb.

Späť hore

 

 1. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Kedykoľvek zhromažďujeme alebo spracovávame Vaše osobné údaje, budeme ich obvykle uchovávať po dobu jedného roku od našej poslednej interakcie s Vami alebo iným spôsobom v súlade s našimi zásadami uchovávania údajov. Budeme uchovávať osobné údaje, ktoré nám poskytnete vo vzťahu ku každej zmluve, ktorú sme s Vami uzavreli, po dobu troch rokov a za určitých okolností, ako napr. vo vzťahu k náhrade spôsobených škôd Vám, nám alebo akejkoľvek tretej osobe, po dobu desiatich rokov. Pokiaľ sú Vaše údaje potrebné iba na krátku dobu, napr. pre konkrétne marketingové kampane, môžeme ich zmazať. Na konci tohto obdobia určeného k uchovávaniu údajov budú Vaše údaje buď zmazané, alebo anonymizované, napríklad zoskupením s inými dátami, aby mohli byť použité neidentifikovateľným spôsobom pre štatistickú analýzu a obchodné plánovanie. Dĺžku doby, v priebehu ktorej uchovávame Vaše osobní údaje, priebežne kontrolujeme.

Späť hore

 

 1. Dôvernosť/Utajovanie a ochrana Vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sme odhodlaní zabezpečiť a zaistíme prijatie primeraných opatrení k ochrane Vašich osobných údajov pred stratou, zneužitím alebo zmenami.

 

Pre ochranu osobných údajov, ktoré kontrolujeme, sme zaviedli zásady zabezpečenia informácií, pravidlá a technické opatrenia, zabraňujúce nasledujúcemu:

 • neoprávnený prístup;

 

 • nevhodné použitie alebo zverejnenie;

 

 • neoprávnená úprava; a

 

 • protiprávne zničenie alebo náhodná strata.

 

Všetci naši zamestnanci a spracovatelia údajov (teda tí, ktorí pre nás spracovávajú Vaše osobné údaje pre vyššie uvedené účely), ktorí majú prístup k osobným údajom a sú zapojení do spracovávania osobných údajov, sú povinní dodržovať mlčanlivosť o osobných údajoch všetkých používateľoch našich Služieb.

Späť hore

 

 1. Ako získate prístup k Vašim osobnom údajom a Vaše ďalšie práva

Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré o Vás uchovávame, máte nasledujúce práva. Tieto práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete pomocou kontaktných údajov uvedených v časti 3  týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo iným spôsobom popísaným nižšie:

 • Vaše právo na prístup k osobným údajom.

Pokiaľ sa nás opýtate, potvrdíme Vám, či spracovávame Vaše osobné údaje, a pokiaľ áno, poskytneme Vám kópiu týchto osobných údajov (spolu s niektorými ďalšími podrobnosťami). Pokiaľ budete požadovať ďalšie kópie, môžeme Vám naúčtovať primeraný poplatok.

 

 • Vaše právo na opravu osobných údajov.

Pokiaľ sú osobné údaje, ktorými o Vás disponujeme, nepresné alebo neúplné, máte právo na ich opravu. Pokiaľ sme Vaše osobné údaje už zdieľali s ostatnými osobami, informujeme ich o oprave, pokiaľ to bude možné. V prípade, že sa nás opýtate, dáme Vám, pokiaľ je to možné a zákonné, tiež informácie o tom, s kým sme Vaše osobné údaje zdieľali, aby ste ich mohli kontaktovať priamo.

 

 • Vaše právo na výmaz osobných údajov.

Môžete nás požiadať o vymazanie alebo odstránenie Vašich osobných údajov, a to za určitých okolností, napr. už také údaje nepotrebujeme, alebo (prípadne) pokiaľ vezmete späť svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov. Pokiaľ sme Vaše osobné údaje už zdieľali s ostatnými osobami, informujeme ich o výmaze, pokiaľ to bude možné. V prípade, že sa nás opýtate, dáme Vám v prípadoch, kde je to možné a zákonné, tiež informáciu o tom, s kým sme Vaše osobné údaje zdieľali, aby ste ich mohli kontaktovať priamo.

 

 • Vaše právo na udelenie zákazu s nakladaním s osobnými údajmi.

Môžete nás požiadať, aby sme zablokovali alebo zdržali spracovanie Vašich osobných údajov, a to za určitých okolností, napr. keď spochybňujete správnosť takýchto osobných údajov alebo máte námietky proti tomu, aby sme ich spracovávali. Toto nám však nezabraní v ukladaní Vašich osobných údajov. Než prijmeme nejaké obmedzenia, budeme Vás o tom informovať. Pokiaľ sme Vaše osobné údaje už zdieľali s ostatnými osobami, informujeme ich o prijatých obmedzeniach, pokiaľ to bude možné. V prípade že sa nás opýtate, poskytneme Vám v prípadoch, kde je to možné a zákonné, tiež informáciu o tom, s kým sme Vaše osobné údaje zdieľali, aby ste ich mohli kontaktovať priamo.

 

 • Vaše právo na prenositeľnosť osobných údajov.

S účinnosťou od 25. mája 2018 máte za určitých okolností právo obdržať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čítateľnom formáte), a znovu ich použiť inde, alebo nás požiadať o prevod týchto osobných údajov na tretiu osobu podľa vášho výberu.

 

 • Vaše právo na vznesenie námietky.

Môžete nás požiadať, aby sme prestali spracovávať Vaše osobné údaje a my tak učiníme, pokiaľ:

 • môžeme sa spoľahnúť na náš vlastný oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretej osoby vo vzťahu k spracovaniu Vašich osobných údajov, s výnimkou prípadov, kedy dokážeme preukázať presvedčivé právne dôvody pre spracovanie; alebo

 

 • spracovávame Vaše osobne údaje pre priamy marketing.

 

Môžete nás požiadať, aby sme Vám prestali posielať marketingové ponuky, ktoré Vám boli zaslané e-mailom alebo textovou správou, a to kedykoľvek pomocou odkazu "odhlásenie" alebo "odhlásiť sa", ktorý je v marketingovej ponuke uvedený. Vezmite prosím na vedomie, že zaistenie aktualizácií našich marketingových systémov môže trvať niekoľko dní (ale obvykle nie dlhšie ako 14 dní), a v priebehu tohto obdobia môžete od nás aj naďalej dostávať marketingové ponuky.

 

Ø  Vaše práva vo vzťahu k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Máte právo nebyť subjektom rozhodnutia, pokiaľ je založené na automatickom spracovaní, vrátane profilovania, pokiaľ má právne účinky alebo sa Vás podobne významne dotýka, ibaže je takéto profilovanie nevyhnutné pre uzatvorenie alebo plnenie zo zmluvy medzi Vami a nami.

 

 • Vaše právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Pokiaľ sa spoliehame na Váš súhlas (alebo na výslovný súhlas) ako na právny základ pre spracovanie Vašich osobných údajov, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

 

 • Vaše právo podať sťažnosť u dozorčieho orgánu. Pre viac informácií kliknite sem.

Pokiaľ máte obavy ohľadom akéhokoľvek aspektu našich postupov na ochranu osobných údajov, vrátane spôsobu, akým sme Vaše osobné údaje spracovávali, môžete toto ohlásiť Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27. Podrobné informácie o tom, akým spôsobom tak môžete učiniť, nájdete na webovej adrese https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk alebo na infolinke + +421/2/3231 3220 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: [email protected].

Späť hore

 

 1. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov

Aby sme zaistili, že ste vždy informovaní o tom, ako používame Vaše osobné údaje, tieto Zásady ochrany osobných údajov čas od času budeme aktualizovať, aby sme reflektovali akékoľvek zmeny v užívaní Vašich osobných údajov. Môžeme tiež realizovať zmeny tak, ako je požadované k zaisteniu súladu so zmenami v platných a účinných právnych predpisoch alebo nariadeniach. Akékoľvek zmeny budeme zverejňovať na našich Webových stránkach, aby ste boli informovaní. Doporučujeme Vám však, aby ste tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne kontrolovali, aby ste byli informovaní o tom, ako Vaše osobné údaje používame.

Späť hore

14. ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIE SÚBOROV

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Na našich Webových stránkach používame súbory cookie za účelom identifikácie a prevedenie analýz. Používaním týchto Webových stránok súhlasíte s uložením a prístupom súborov cookie vo Vašom zariadení.

Cieľom týchto zásad používania cookie súborov ("Zásady používania cookie súborov") je informovať Vás o tom, ako spoločnosť Cinema City Slovakia s.r.o. používa "cookies" a podobné technológie za účelom, aby Vám pomohli pri informovanom rozhodovaní pri používaní našich Webových stránok. Venujte prosím chvíľku Vášho času, aby ste si prečítali a porozumeli týmto Zásadám používania cookie súborov. Tieto Zásady používania cookie súborov by mali byť vykladané v spojení s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a s našimi Zmluvnými podmienkami .

Cookies a podobné technológie sú veľmi malé textové dokumenty alebo časti kódu, ktoré často obsahujú jedinečný anonymný identifikátor. Keď navštívite webovú stránku alebo používate mobilnú aplikáciu, server požiada váš počítač alebo mobilné zariadenie o povolenie uložiť tento súbor do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia a získať z neho prístup k informáciám. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie môžu zahŕňať dátum a čas návštev a spôsob, akým používate naše Webové stránky.

Cookies sú užívané spoločnosťou Cinema City Slovakia s.r.o. ako súčasť  Webových stránok a sú tiež využívané našimi partnermi ako tretími osobami.

Pre viac informácií o cookies a podobných technológiách navštívte prosím https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Ďalej v týchto Zásadách používania cookie súborov budú všetky technológie využívajúce vyššie uvedené funkcie označované ako "súbory cookie".

VÁŠ SÚHLAS S POUŽÍVANÍM SÚBORÚ COOKIES SPOLOČNOSŤOU CINEMA CITY SLOVAKIA s.r.o.

Vaším pokračovaním v používaní našich Webových stránok sa rozumie, že udeľujete súhlas s používaním súborov cookie popísaných v týchto Zásadách používania cookie súborov. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie zo strany Cinema City Slovakia s.r.o., prečítajte si prosím nasledujúcu časť.

MÔŽETE SÚBORY COOKIE BLOKOVAŤ

Používanie súborov cookie môžete zablokovať aktiváciou príslušných nastavení vo Vašom prehliadači alebo postupom podľa nižšie uvedených odkazov. Ďalšie informácie o správe súborov cookie a o blokovaní súborov cookie pre širokú škálu webových prehliadačov nájdete na adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 

ČO SA STANE, KEĎ SA ZABLOKUJÚ SÚBORY COOKIE

Aby ste mohli používať niektoré časti našich Webových stránok, budete musieť súbory cookie prijať. Ak sa rozhodnete odmietnuť súhlas alebo následne súbory cookie blokovať, niektoré aspekty našich Webových stránok nemusia fungovať správne a pravdepodobne nebudete mať prístup ku všetkým alebo niektorým častiam našich Webových stránok.

AKO NAKLÁDÁME SO SÚBORMI COOKIE

Súbory cookie "Strictly necessary"

Súbory cookie používame v prípadoch, keď je ich používanie potrebné na prevádzkovanie Webových stránok, napríklad na uchovanie informácie, že ste prihlásení k webovej stránke.

Súbory cookie "Session“

Súbory cookie v tomto prípade používame, aby sme Webovým stránkam umožnili jednoznačne identifikovať Vašu reláciu prezerania našich Webových stránok, čo nám umožňuje koordinovať tieto informácie s dátami z nášho webového servera.

Súbory cookie "Analytics“

Používame súbory cookie "analytics". Tieto súbory cookie, spolu s ďalšími informáciami, nám umožňujú vypočítať súhrnný počet užívateľov prehliadajúcich Webové stránky, a tiež nám umožňujú zistiť, ktoré funkcie našich Webových stránok sú najobľúbenejšie.

Tieto informácie používame na vylepšenie Webových stránok. Všeobecne neukladáme žiadne informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom súborov cookie.

sociálne médiá

Súbory cookie používame k prispôsobeniu Vašej interakcie so sociálnymi médiami, ako je napr. Facebook. Takéto súbory cookie rozpoznávajú užívateľov týchto webov sociálnych médií pri zobrazení obsahu sociálnych médií na našich Webových stránkach. Umožňujú Vám tiež rýchlo zdieľať obsah cez sociálne médiá pomocou jednoduchých tlačidiel pre zdieľanie.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ďalšie informácie o jednotlivých súboroch cookie užitých na Webovej stránke a účely, na ktoré sa užívajú:

Type

Name

Domain

Session

utmc    

__.cinemacity.sk

Session

__utmb .

cinemacity.sk

 

Session

JSESSIONID

titan.advertserve.com

Session

__utmt .

cinemacity.sk

 

Session

TS01bc481c

www.cinemacity.sk

Stored

__utmz

.cinemacity.sk

Stored

__utma

.cinemacity.sk

Stored

__gfp_64b

.gemius.pl

Third Party

Gdyn   

.hit.gemius.pl

Third Party

fr

.facebook.com

Third Party

AVPUID

titan.advertserve.com

Third Party

__gfp_64b

.gemius.pl